Waarom POL als leverancier

  • Het grootste assortiment in de markt
  • Deskundig advies over maatwerkoplossingen
  • Snelle levering door ruime voorraad en eigen transport
  • Alles in één hand; advies, productie, transport en plaatsing
  • Meer dan 50 jaar geldt bij ons familiebedrijf: afspraak = afspraak!

Volg ons

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over POL en ons assortiment? Meldt u dan aan voor onze e-mail nieuwsbrief!

Verzend

Behulpzaam bij Utilitaire Bewegwijzering

28 mei 2019


Steeds vaker worden we om hulp gevraagd bij inventarisaties, herstelwerkzaamheden en plaatsing van utilitaire bewegwijzering.

Onder utilitaire bewegwijzering vallen de volgende objecten
• Fietswegwijzers
• Paddenstoelen t.b.v. fietsverkeer
• Handwegwijzers groot en klein
• Portaalborden
• Hoge en lage bermborden
• LichtwegwijzersKernvraag voor de wegbeheerder is of de bewegwijzering op orde is en de objecten geregistreerd zijn bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wettelijk is de NBd aangewezen om bewegwijzeringsplannen te toetsen en data te beheren. Onder de niet-wettelijke taken van de NBd vallen inkoop, plaatsing en onderhoud.

Taak wegbeheerder m.b.t. utilitaire bewegwijzering 

Wegbeheerders zijn verplicht er voor zorg te dragen dat alle objecten, die onder de utilitaire bewegwijzering vallen, in goede conditie in het beheergebied staan en met de juiste coördinaten in de databank van de NBd bekend zijn. Daarnaast dienen mutaties door de wegbeheerder doorgegeven te worden. Is dit niet het geval? Loopt u achter de feiten aan? We helpen u graag om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen!Op welke gebieden kan POL bijdragen aan uw utilitaire bewegwijzering?

Het leveren, plaatsen en onderhouden van utilitaire bewegwijzering (ook vaak blauwe bewegwijzering genoemd) kan dus rechtstreeks via marktpartijen. Als er behoefte is aan inzicht, verbetering of uitbreiding van utilitaire bewegwijzering hanteert POL een simpel 5-stappen plan:
1. Schouwen
2. Rapporteren
3. Corrigeren/aanvullen NBd databank
4. Opstellen begroting
5. Uitvoering
Hieronder in het kort een uitleg van iedere stap.


Schouwen utilitaire bewegwijzering  

Het visueel controleren van conditie, functionaliteit en aanwezigheid:
• Vervuild, schade, branden LWW’s e.d.
• Juiste locatie

NBd databank vergelijken met de werkelijkheid: 

• Data uit NBd databank downloaden
• GPS inmeten bij afwezigheid
• Maken overzichtsfoto bij afwezigheid


Rapportage    

Na het schouwen ontvangt u van ons een rapportage met de volgende gegevens:
• Een rapportagebrief met bevindingen
• Een Excellijst met afwijkingen, hyperlink naar foto’s en NBd specificatiebladen
• Een PowerPoint presentatie waarmee u betrokkenen efficiënt kunt informeren over de status van de bewegwijzering

De afwijkingen zijn gecategoriseerd conform de kwaliteitsniveaus uit de “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013” van het CROW.

Indicatieve relatie kwaliteit en onderhoud:Corrigeren/aanvullen NBd databank  

Onderdeel van de rapportage is het opstellen van een document “Uitwisselingsformaat data derden” met de objecten waarvan de coördinaten en/of foto in de NBd databank ontbreken.


Opstellen begroting  

Aan de hand van de rapportage maakt u als wegbeheerder een keuze wat te doen. De prioriteit ligt ten minste op het uitvoeren van categorie D: “Er is direct onderhoud noodzakelijk”. In een persoonlijk gesprek worden uw wensen voor een begroting bepaald. Bijvoorbeeld een begroting voor categorie D en C.
Uitvoering aanpassing utilitaire bewegwijzering  

Vervolgens bepaalt de opdrachtgever welke geconstateerde afwijkingen in uw utilitaire bewegwijzering er dienen te worden aangepakt. Als de opdracht daartoe is verstrekt, starten wij met de productie van de benodigde portalen, wegwijzers, bermborden of de te vervangen onderdelen daarvan. De te nemen verkeersmaatregelen worden onderzocht en gecommuniceerd met betrokkenen. Vervolgens voert onze servicedienst wegbeheer alle noodzakelijke werkzaamheden uit om de geconstateerde afwijkingen op te heffen.

Interesse in onze dienstverlening?
Wilt u ook stappen zetten in het op peil brengen van uw utilitaire bewegwijzering?
Wij gaan graag voor u aan de slag om een (deel)gebied te schouwen!

Neem voor vrijblijvend advies contact op met onze afdeling verkoop.

 
Onze servicedienst wegbeheer bezig met het plaatsen van een mast waarop verlichte handwijzers zullen worden gemonteerd.