Bordenwagen compleet - CROW 96b figuur 1205

Bordenwagen compleet - CROW 96b figuur 1205

Artikelnummer
173900015

  Bordenwagen ingericht met een complete set afzetmateriaal conform CROW 96b - figuur 1205. Deze set is geschikt voor werken binnen de bebouwde kom met een maximum duur van 1 dag.


  Figuur 1205
  Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtregeling.


  Omschrijving

  Deze wegafzetting is conform voorschriften van het CROW en staat omschreven in het Handboek wegafzettingen 96b onder figuur 1205; 'Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtregeling'. Het is een complete opstelling voor werken binnen de bebouwde kom met een maximale duur van 1 dag.

  Toepassing enkelbaans wegafzetting CROW figuur 1205

  De wegafzetting is geschikt voor statische werkzaamheden naast de rijbaan. De standaardmaatregel bestaat uit afzethekken als nulpuntinrichting, een langsafzetting en inleidende bebording.

  De verkeersafwikkeling op de wisselstrook wordt geregeld door middel van doorgangsregeling, verkeersbord F05 en F06. Op wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur is alleen toepassing van verkeersbord J16 (Werk in uitvoering) voldoende. In principe blijven de verkeersborden inhaalverbod (F05) en versmalling (T31) dan achterwege.

  Is de rijbaan vijf meter of breder, dan moet ook links van de rijbaan inleidende bebording geplaatst worden. Op een ETW 30 (Erftoegangsweg <30 km/h) is links plaatsen van de borden vaak niet nodig.

  Wegafzetting figuur 1205 langer dan 1 dag gebruiken

  Om de wegafzetting langer dan 1 dag te gebruiken moet de langsafzetting, die nu uit verkeerskegels bestaat, bestaan uit geleidebakens. Bij werkzaamheden met extra risico's voor weggebruikers kan een voertuigkerende barrier als langsafzetting noodzakelijk zijn.