Nieuwe komgrensborden met zonebord en bebouwde kom pictogram geplaatst

Er staan veel soorten komgrensborden (ook wel komgrensportalen genoemd) langs de weg. Met en zonder zone-aanduiding. Borden met alleen een gemeentenaam worden niet herkend door incar systemen. Ze worden beoordeeld als tekst- of straatnaamborden waar niks mee wordt gedaan.

Daarom is er nieuw ontwerp gemaakt voor komgrensborden. Er is besloten het herkenbare pictogram van de skyline van een denkbeeldig dorp toe te voegen aan komgrensborden. Op Europees niveau sluiten we daarmee aan op reeds bestaande borden in onze buurlanden.

Naar alle waarschijnlijkheid (het voorstel ligt voor in de Tweede kamer) wordt de nieuwe variant van het komgrensbord begin 2022 verheven tot de nieuwe standaard. Dan zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een lange uitfaseringstermijn voor bestaande komgrensborden worden bepaald. Maar als u in de komende periode overweegt nieuwe komborden aan te schaffen, is het raadzaam al voor het nieuwe ontwerp te kiezen. Dan staan uw gemeentegrenzen er straks up-to-date bij.

Meer informatie over het nieuwe ontwerp voor komborden? Onze afdeling verkoop adviseert u graag!