Waarom POL als leverancier

 • Het grootste assortiment in de markt
 • Deskundig advies over maatwerkoplossingen
 • Snelle levering door ruime voorraad en eigen transport
 • Alles in één hand; advies, productie, transport en plaatsing
 • Meer dan 50 jaar geldt bij ons familiebedrijf: afspraak = afspraak!

Volg ons

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over POL en ons assortiment? Meldt u dan aan voor onze e-mail nieuwsbrief!

Verzend

Nieuw en herkenbaar kombordontwerp voor ISA komt eraan

2 september 2021

Auto’s worden telkens slimmer en veiliger. Snelheidsassistentie op basis van verkeersbordherkenning en snelheidsdata en zijn onderdeel van nieuwe Europese regelgeving die autorijden veiliger moet maken. Dit vraagt om uniforme verkeerstekens en weginrichting en actueel databeheer.

Intelligente Snelheidsondersteuning

ISA (Intelligent Speed Assistance of Intelligente Snelheidsondersteuning) wordt per 6 juli 2022 verplicht voor nieuwe voertuigmodellen. Autofabrikanten krijgen daarna nog twee jaar de tijd om hun bestaande, actuele modellen aan te passen. Vanaf 7 juli 2024 zijn alle nieuw geleverde auto’s dus voorzien van ISA.

ISA is een systeem bedoeld om bestuurders te helpen de juiste snelheid te rijden door hen specifieke en gepaste feedback te geven. ISA is een verzamelnaam voor verschillende ondersteunende functies/systemen. Van optische en akoestische waarschuwingen tot ingrijpen op motorvermogen of manipulaties van het gaspedaal.

Het doel is om bestuurders niet onbewust de maximumsnelheid te laten overschrijden. Minder snelheidsoverschrijdingen lijdt tot minder ongevallen dus een betere verkeersveiligheid. Het milieu is ook gebaat bij een juiste rijsnelheid.

Om de techniek achter ISA zo betrouwbaar mogelijk te maken wordt er informatie uit verschillende bronnen gecombineerd. Met slimme logica en een doordachte hiërarchie wordt de geldende snelheid bepaald en ingespeeld op eventuele tijdelijke gewijzigde snelheid. De bronnen zijn:
 • Waarneming snelheidsborden en wegmarkering middels camera’s/sensoren in het voertuig
 • Snelheidsdata via wegvlakinformatie van het Nationale Wegen Bestand (NWB).
 • Dynamische snelheidsinformatie vanuit de centrale regelinstallaties

Als verkeersbordenfabrikant informeren we u graag verder over snelheidsbepaling via verkeersborden. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar de CROW publicatie 'Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders'.

Verkeersborden waarnemen

Alleen verkeersborden hebben een juridische status met betrekking tot geldende maximumsnelheid. De correcte waarneming en interpretatie ervan is dus voor ISA belangrijk. Welke aspecten zijn daarvoor belangrijk?
 • Uniform en interpretabel - Komgrenzen en snelheidszones kunnen binnen één wegvak zorgen voor onduidelijkheid. De huidige komgrensborden (begin en einde bebouwde kom met bijbehorend snelheidsregime) worden niet herkend
 • Conform huidig RVV - Heel oude borden of zelf ontworpen borden worden niet herkend
 • Uniek - Een 30 ton bord kan door het systeem worden aangezien voor een 30 km bord
 • Zichtbaarheid - Onbelemmerd zicht, vrij van begroeiing, reclame-uitingen, lichtmasten, etc.
 • Goede positionering - Aandacht voor borden op eventuele paralelbanen, afstand tot een bocht, ect.

Iedere mogelijke belemmering van het goed functioneren van ISA heeft eigen oplossingen. Een deel ervan kan met goed verkeersbordenbeheer (InZicht in uw bordenbestand) en registratie worden aangepakt. Hiermee helpen wij u graag met onze kennis en ondersteunende dienstverlening.

Voor sommige situaties is het raadzaam om niet alleen naar de geplaatste verkeerstekens te kijken vanuit menselijk perspectief. Kijk er ook naar met in uw achterhoofd hoe een ISA systeem de omgeving scant.

Voor andere belemmeringen is nieuwe regelgeving nodig. Bijvoorbeeld voor een nieuwe (Europese) standaard voor komgrensborden. Een voorstel tot wijziging ligt inmiddels ter goedkeuring in Den Haag.

Pictogram met skyline voor nieuwe komborden

Er staan nogal wat varianten van komgrensborden of komgrensportalen langs de weg. Met en zonder zone-aanduiding. Borden met gemeentenamen worden niet herkend; het systeem ziet ze aan voor tekst- of straatnaamborden.Daarom is er nieuw ontwerp gemaakt voor komgrensborden. Er is besloten het herkenbare pictogram van de skyline van een denkbeeldig dorp toe te voegen aan komgrensborden. Op Europees niveau sluiten we daarmee aan op reeds bestaande borden in onze buurlanden.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe variant van het komgrensbord vanaf begin 2022 de nieuwe standaard. Vermoedelijk zal er een lange uitfaseringstermijn voor bestaande komgrensborden worden bepaald. Maar als u in de komende periode overweegt nieuwe komborden aan te schaffen, is het raadzaam al voor het nieuwe ontwerp te kiezen. Dan staan uw gemeentegrenzen er straks up-to-date bij.

Meer informatie over het nieuwe ontwerp voor komborden? Onze afdeling verkoop adviseert u graag!