Alles over zwaailampen

Zwaailampen zijn felle lichtbronnen die worden gebruikt om aandacht te trekken in noodsituaties of tijdens wegwerkzaamheden. Ze worden vaak gebruikt door brandweer- en politieauto's, ambulances, wegwerkers en andere voertuigen die zich in situaties bevinden waarbij snelle herkenning en opvallendheid noodzakelijk is. Ze dragen bij aan het verhogen van de veiligheid, zowel in noodsituaties als tijdens wegwerkzaamheden. Door de aandacht van andere weggebruikers te trekken, wordt verhinderd dat ze zich bijvoorbeeld op een gevaarlijke manier gedragen of onopgemerkt blijven. Niet ieder voertuig mag gebruik maken van zwaailampen. Ook wordt er onderscheid gemaakt in de diverse kleuren zwaailampen. In dit artikel lees je meer over de diverse soorten zwaailampen van POL Heteren en de wetgeving.

Zwaailamp of zwaaibalk

Een zwaailamp en een zwaaibalk zijn beide lichtbronnen die worden gebruikt als signaalverlichting. Ondanks dat ze beiden worden gebruikt om de aandacht te trekken in het verkeer, zijn ze wel verschillend in hun constructie en manier van gebruik.

Een zwaailamp is een felle lichtbron die ronddraait of knippert. Het is meestal een losse unit die op een voertuig of op een statief wordt geplaatst. Dit kan een stroboscoop of een roterende lamp zijn.

Een zwaaibalk is een langere unit die meestal op de dak van een voertuig wordt geplaatst. Het bestaat uit meerdere lichten die in een rechte lijn zijn geplaatst. Deze lichten knipperen meestal in een specifiek patroon, zoals een alternerende knippering of een snel oplopende en afnemende knippering.

Twijfelt u tussen een zwaaibalk of een zwaailamp? U kunt altijd contact opnemen met één van de experts van POL Heteren. Het kan lastig zijn om de juiste signaalverlichting te kiezen voor uw voertuig, aangezien dit ook afhankelijk is van de regelgeving. Wij helpen u graag verder. Hieronder kunt u meer lezen over de wetgeving zwaailampen.

Wetgeving zwaailampen

Voordat u een zwaailamp aanschaft is het van belang om in te lezen over de wetgeving hiervan, mits u hier nog niet van op de hoogte bent. Het is namelijk niet toegestaan om op ieder voertuig zwaailichten te voeren. Ook mag niet ieder voertuig iedere kleur zwaailicht voeren. U leest hieronder meer over de wetgeving voor zwaailampen en de betekenis van de diverse kleuren.

Wie mag een zwaailicht voeren?

In Nederland mag het daarvoor opgeleide personeel van hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer, ambulance en het leger een blauw zwaailicht voeren. Dit geldt ook voor voertuigen die worden ingezet voor spoedeisende hulpverlening, denk aan hulp bij calamiteiten rond het spoor (ProRail) en langs de weg (Rijkswaterstaat). Daarnaast zijn er ook andere voertuigen die zwaailichten mogen gebruiken. Denk hierbij aan voertuigen van bepaalde wegbeheerders, werkverkeer, bergingswerkzaamheden, speciaal transport en bijbehorende begeleiding, landbouwvoertuigen en overig langzaamrijdend materieel.

Het gebruik van een zwaailicht door andere voertuigen dan de genoemde, zoals particuliere voertuigen, is verboden in Nederland. Er zijn ook regels voor het gebruik van zwaailichten. Zo mag een zwaailicht alleen gebruikt worden in noodsituaties, bij spoedeisende interventies, bij wegwerkzaamheden en bij afwijkend gedrag in het verkeer (langzaam rijden, uitstekende lading, etc.). Het gebruik van een zwaailicht voor persoonlijk gebruik, zoals tijdens het rijden naar huis of naar werk, is verboden.

Wat betekent een oranje zwaailicht? 

Met een oranje zwaailicht wordt ook wel een amberkleurig zwaailicht bedoeld. Een oranje zwaailicht wordt vaak gebruikt om aan te geven dat een voertuig zich in een situatie bevindt waarbij het met voorrang wilt rijden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij wegwerkzaamheden, waarbij het voertuig zich snel tussen de werkzaamheden moet bewegen. Het oranje zwaailicht geeft hierbij aan dat de bestuurder voorrang moet krijgen, zodat hij zijn werkzaamheden snel en veilig kan uitvoeren.

In sommige gevallen kan ook een oranje zwaailicht gebruikt worden om aan te geven dat een voertuig in opleiding is zoals bijvoorbeeld bij een politie opleiding voertuig, of als waarschuwing voor de aanwezigheid van een gevaarlijke situatie. Wanneer u niet voldoet aan bovenstaande eisen, dan is het gebruik van een oranje zwaailicht strafbaar. Dezelfde regelgeving is van toepassing op oranje zwaaibalken. Wilt u meer weten over de signalerings mogelijkheden voor werkverkeer? Bekijk dan onze pagina over verlichting voor werkverkeer

Wat betekent een blauw zwaailicht?

Een blauw zwaailicht is een licht dat uitsluitend mag worden gebruikt door voertuigen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpverleningsdiensten. Het geeft aan dat het voertuig zich richting een noodsituatie begeeft en voorrang moet krijgen op andere verkeersdeelnemers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een spoedoproep, zoals een brand of een verkeersongeval.

Het blauwe zwaailicht is bedoeld om snelheid te kunnen houden en de weg vrij te maken voor de hulpdiensten, zodat ze snel op hun bestemming kunnen zijn. Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van een blauw zwaailicht alleen is toegestaan voor hulpverleningsdiensten en dat het gebruik ervan door andere voertuigen verboden is. 

Wat betekent groen zwaailicht?

Dit type zwaailicht wordt het minst gebruikt in vergelijking met bijvoorbeeld oranje of blauwe zwaailichten. De voertuigen die dit groene zwaailicht voeren zijn hulpverleningsvoertuigen, waaronder: voertuigen van de marechaussee, politievoertuigen, ambulances en brandweervoertuigen. Het wordt vooral gebruikt bij grote ongevallen en calamiteiten. De bevelvoerders van de verschillende diciplines markeren er hun voertuig mee, zodat onderling overleg makkelijker kan plaatsvinden. De Koninklijke marechaussee en de politie gebruiken dit zwaailicht ook om aan te geven dat er sporenonderzoek plaatsvindt op een locatie.

ECE R65 Wetgeving

ECE R65 is een Europese wetgeving die betrekking heeft op de veiligheid van zwaailichten op voertuigen. Deze wetgeving bepaalt de specificaties voor de lichten, de kleuren die mogen worden gebruikt, de manier waarop ze moeten worden geïnstalleerd en gebruikt, en de verplichte afmetingen van de lampen.

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat zwaailichten op voertuigen duidelijk zichtbaar zijn en dat de bestuurders van andere voertuigen op tijd op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een voertuig met een zwaailicht. Op deze manier kan de verkeersveiligheid worden verhoogd op de openbare weg.

De ECE R65 wetgeving stelt ook eisen aan de kleuren van zwaailichten die mogen worden gebruikt, zoals: blauw voor politie, brandweer, ambulance en andere hulpverleningsdiensten en oranje voor werkverkeer. Dit helpt om verwarring te voorkomen en andere verkeersdeelnemers te waarschuwen voor de aanwezigheid van specifieke voertuigen.

Het is daarnaast belangrijk om te weten dat de ECE R65 regelgeving alleen geldt voor voertuigen die in de EU worden gebruikt, en dat de regelgeving van het land waar het voertuig wordt gebruikt, kan afwijken. Wanneer u ook regelmatig in het buitenland rijdt met uw voertuig, dan is het van belang om u in te lezen over de regelgeving van de betreffende landen.

Boete zwaailicht

Het foutief gebruiken van een zwaailicht en zelfs het gebruik van een nep zwaailicht is strafbaar in Nederland. De hoogte van de boete hangt af van de situatie en de aard van de overtreding. Het kan variëren van een administratieve boete tot een strafrechtelijke vervolging. Het gebruik van een nep zwaailicht kan ook leiden tot verkeersgevaarlijke situaties omdat andere verkeersdeelnemers verwachten dat het voertuig voorrang krijgt. Het kan ook leiden tot verwarring en een gevaarlijke situatie voor hulpdiensten die op weg zijn naar een echte noodsituatie. Het is aangeraden om de verkeersregels van het land waar je rijdt, te raadplegen voor specifieke informatie over welke kleuren zwaailichten zijn toegestaan en welke voertuigen hier gebruik van mogen maken. 

Zwaailampen aansluiten

De zwaailampen van POL Heteren kunnen op verschillende manieren worden aangesloten op een voertuig. U kunt kiezen uit: opsteek zwaailampen, zwaailampen met een magneet of een vaste zwaailamp. Het type dat bij u past is afhankelijk van uw situatie en uw voertuig. In ons grote assortiment vindt u ook diverse onderdelen voor zwaailampen, waaronder opsteek bevestigingen.

Zwaailamp met magneet

Het voordeel van een zwaailamp met een magneet aansluiting is dat de lamp gemakkelijk op een oppervlak vastgezet kan worden. Zo hoeft hij niet vastgehouden te worden tijdens het rijden, wat weer de veiligheid tijdens het rijden vergroot. Daarnaast kunnen magneet zwaailampen ook worden gebruikt in situaties waar het vastzetten van een lamp met een haak of een klem lastig of onmogelijk is.

Opsteek zwaailamp

Een opsteek zwaailamp is een type zwaailamp dat opgeklapt kan worden wanneer deze niet in gebruik is. Dit maakt het makkelijk om de lamp op te bergen en te transporteren. Wanneer de lamp in gebruik is, kan deze worden uitgeklapt en in een staande positie gezet. Dit maakt het ook mogelijk om de lamp te gebruiken voor verlichting op een werkplek of tijdens een noodgeval. Opsteek zwaailampen worden vaak gebruikt door politie, brandweer, en technici. Bij POL Heteren kunt u kiezen uit diverse DIN opsteek zwaailampen.