Navigeer door de regels van verkeersborden

Verkeersborden spelen een cruciale rol in het bieden van duidelijkheid, veiligheid en ordening op onze wegen. Bij POL Heteren zijn we gepassioneerd door verkeerssignalisatie en staan we klaar om u te informeren over de regelgeving en te voorzien van hoogwaardige verkeersborden die voldoen aan de geldende voorschriften.

Of u nu een particuliere wegbeheerder bent, verantwoordelijk bent voor de infrastructuur van een gemeente of gewoon op zoek bent naar betrouwbare verkeersborden voor uw project, POL Heteren staat voor u klaar. Neem gerust een kijkje in onze webshop, waar u een breed scala aan verkeersborden kunt vinden die voldoen aan de regelgeving. Als u extra ondersteuning nodig heeft, bieden onze ervaren professionals deskundig advies en kunnen ze de borden voor u plaatsen.

Wettelijke voorschriften en richtlijnen: de regelgeving achter de borden

Om de veiligheid op de weg te waarborgen en de uniformiteit van verkeersborden te garanderen, zijn er strikte wettelijke voorschriften en richtlijnen van kracht. Deze regelgeving is van essentieel belang bij het ontwerpen, produceren, plaatsen en onderhouden van verkeersborden. Bij POL Heteren zijn we volledig op de hoogte van deze voorschriften en helpen we u graag om te voldoen aan de geldende regelgeving.

Bij het ontwerpen van verkeersborden worden verschillende aspecten in overweging genomen. Zo zijn er voorschriften met betrekking tot de afmetingen, kleuren, symbolen, tekstgrootte en reflecterende eigenschappen van de borden. Deze voorschriften zijn vastgelegd in nationale richtlijnen, zoals het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens), het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) en internationale standaarden, zoals de Europese norm NEN 3381.

Ontwerp en kenmerken

Het ontwerp en de kenmerken van verkeersborden zijn onderworpen aan strikte regelgeving om een consistente en eenduidige verkeerssignalisatie te waarborgen. Bij POL Heteren begrijpen we het belang van het naleven van deze regels en richten we ons op het leveren van verkeersborden die aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

Afmetingen en kleuren

De afmetingen van verkeersborden zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat ze op voldoende afstand zichtbaar zijn voor weggebruikers. Daarnaast worden specifieke kleurcombinaties gebruikt om verschillende soorten informatie over te brengen, zoals rood voor verbodsborden en blauw voor gebodsborden.

Pictogrammen en symbolen

De pictogrammen en symbolen op verkeersborden hebben een gestandaardiseerde betekenis en moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor weggebruikers. Tekstuele inhoud, zoals straatnamen of (voetganger)bewegwijzering, moet leesbaar zijn en de juiste letterhoogte en stijl hebben om gemakkelijk te kunnen worden geïnterpreteerd.

Reflecterende eigenschappen

Een ander belangrijk aspect is de reflecterende eigenschappen van verkeersborden. Reflecterende folies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de borden zichtbaar zijn, zelfs bij weinig licht of slechte weersomstandigheden. Deze folies moeten voldoen aan specifieke normen voor retroreflectie om de zichtbaarheid en veiligheid op de weg te waarborgen. Meer hierover vindt u in Europese norm NEN 3381. Volgens artikel 6, bijlage c is de minimale reflectieklasse voor verkeersborden is reflectieklasse II.

Plaatsing en positionering

Een essentieel aspect van verkeersborden is de juiste plaatsing en positionering. Het correct plaatsen van verkeersborden is van groot belang om de veiligheid op de weg te waarborgen en weggebruikers adequaat te informeren. Enkele vuistregels voor het plaatsen van verkeersborden zijn:

Binnen de bebouwde kom

  • De afstand van de zijkant van het verkeersbord tot aan de zijkant van de rijbaan is minimaal 600 mm 
  • De afstand van onderkant bord tot aan het maaiveld / troittoir is minimaal 2200 mm (zodat voetgangers en fietsers zicht niet kunnen stoten aan de borden)
  • Op de komgrens, op een verkeerseiland en buiten paden of troittoirs is de minimale hoogte 1200 mm

Buiten de bebouwde kom

  • De afstand van de zijkant van het verkeersbord tot aan de zijkant van de rijbaan/verharding is minimaal 1800 mm en tot verharde bermen/stroken minimaal 600 mm
  • De afstand van onderkant bord tot aan het maaiveld is minimaal 1200 mm

Juiste diepte verkeersbordpaal

  • Palen met grote borden of combinaties van borden ca. 100 tot 120 cm in de grond plaatsen
  • Bij palen met een klein bord of een klein bord met compact onderbord volstaat over het algemeen een diepte van 70 cm onder maaiveld

Bijzondere situaties

Daarnaast zijn er speciale situaties waarin de plaatsing en positionering van verkeersborden bijzondere aandacht vereist. Denk hierbij aan wegwerkzaamheden en tijdelijke verkeerssituaties, waar adequate signalisatie essentieel is om weggebruikers te waarschuwen en de doorstroming te bevorderen. 

In publicatie 96b 2020 - Werk in Uitvoering van het CROW vindt u alle bijzonderheden over tijdelijke wegafzettingen op niet-autosnelwegen. Ook is er een publicatie van het CROW over Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering (onderdeel van de Werk in Uitvoering 96a/96b) waarin alle ins en outs over het de ‘gele’ omleidingsborden en het juist uitzetten van omleidingsroutes zijn opgenomen.

Over het inrichten van veilige schoolomgevingen zijn veel publicaties, onder ander van VVN. Advies- en ingenieursbureau DHV heeft in opdracht van de Stadsregio Amsterdam de Leidraad Veilige Schoolzones opgesteld. Die word ook vaak gebruikt als wordt gekeken naar het herkenbaar inrichten van schoolzones en bij het goed plaatsen van verkeersborden in de omgeving van scholen. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De plaatsing, onderhoud en naleving van verkeersborden vallen onder de verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Het is belangrijk om te begrijpen wie er betrokken zijn bij de zorg voor verkeersborden en welke bevoegdheden zij hebben.

Wegbeheerder

De wegbeheerder, zoals een gemeente of provincie, is verantwoordelijk voor de verkeerssituatie op de wegen die onder hun beheer vallen. Zij bepalen waar verkeersborden geplaatst moeten worden en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De wegbeheerder houdt rekening met de specifieke verkeerssituatie en de behoeften van weggebruikers.

Verkeerskundige

Een verkeerskundige is een specialist op het gebied van verkeerskunde en verkeersveiligheid. Zij adviseren de wegbeheerder bij het nemen van beslissingen over verkeersborden en de plaatsing ervan. Verkeerskundigen hebben kennis van de geldende regelgeving en richtlijnen en kunnen helpen bij het optimaliseren van de verkeerssituatie.

Handhaving

Handhaving speelt een belangrijke rol bij het toezien op het juist omgaan van de verkeersregels. Zij controleren op basis van het onderliggend verkeersbesluit of de verkeersborden correct geplaatst zijn en of weggebruikers zich aan de regels houden. Bij overtredingen van de verkeersregels kunnen politie of (gemeentelijke) handhavers boetes opleggen of andere maatregelen treffen.

Weggebruikers

Als weggebruiker heeft u ook een verantwoordelijkheid om de verkeersborden te respecteren. Het is belangrijk om de borden te begrijpen en op te volgen, zodat u veilig en in overeenstemming met de regels kunt deelnemen aan het verkeer.

Het is van cruciaal belang dat de betrokken partijen goed samenwerken om ervoor te zorgen dat verkeersborden correct worden geplaatst, onderhouden en nageleefd. Een foutieve plaatsing of het ontbreken van verkeersborden kan leiden tot onveilige situaties op de weg of juridische problemen bij handhaving.

POL Heteren: uw verkeersborden specialist

 

Bij POL Heteren zorgen we ervoor dat al onze verkeersborden voldoen aan de geldende regelgeving. Onze borden worden met de grootste zorg ontworpen en vervaardigd, waarbij we gebruikmaken van hoogwaardige materialen en conform de voorgeschreven specificaties werken. Zo kunt u erop vertrouwen dat de verkeersborden die u bij ons aanschaft, volledig in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving.

Wilt u verkeersborden die aan de regelgeving voldoen? Bij POL Heteren bieden we niet alleen kwaliteitsborden, maar ook advies en expertise op het gebied van ontwerp en kenmerken. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.