Normen en eisen verkeersborden

Eerst de basis: wat is een verkeersbord? Een verkeersbord is een wettelijk verkeersteken en dient er vooral voor om de verkeersveiligheid te verhogen. Een verkeersbord, bewegwijzeringsbord, straatnaambord of onderbord is een niet van binnenuit verlicht verticaal bord bekleed met een retroreflectief beeldvlak.

Dit beeldvlak, ook bekend onder de naam signface, bestaat uit een duurzame, hoogwaardige en zelfklevende micro-prismatische folie. Deze folie is retroreflecterend waardoor ze oplichten als ze met voldoende licht van de koplampen van een naderend voertuig wordt beschenen. 

Bij POL wordt deze reflecterende folie nadat deze geprint is afwerkt met een hoogwaardig, transparant, duurzaam en UV bestendig laminaat. 

 

De wettelijke en normatieve eisen: 

Aan verkeersborden, bewegwijzeringsborden en onderborden worden in Nederland eisen gesteld. Ze moeten voldoen aan: 

 • Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 
 • Uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) 
 • Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 
 • Nationale norm NEN 3381:2020 

Aanvullende normen en richtlijnen: 

In aanvulling op de internationale en nationale normen zijn er ook nog aanvullende normen en richtlijnen. Denk hierbij onder andere aan: 

 • DIN 67520 – zichtbaarheidsspecificaties van retroreflecterende beeldvlakken 
 • CROW Richtlijn 322 – Richtlijn t.a.v. bewegwijzering 
 • CROW Richtlijn 96a/69b – Richtlijn t.a.v. Werk in Uitvoering 
 • Nationale norm NEN 1772:2014 – Nationale norm voor straatnaamborden 
 • Voorzien van CE-markering – voor wettelijke verkeersborden 

Wat is een goed zichtbaar en duurzaam beeldvlak?

Volgens §6.1.1. van de NEN 3381 norm Verkeersborden is het beeldvlak (de signface) van een verkeersbord goed zichtbaar als het als deze is voorzien van een hoogwaardige en zelfklevende, micro-prismatische klasse 3. Hierbij voldoet de folie aan ‘3B’ alsook aan de ‘3A’ in overeenstemming met de DIN 67520 standaard, zodat deze goed zichtbaar is op zowel korte alsook lange afstanden. Verkeersborden behoren zich te onderscheiden ten opzichte van omgevingsverlichting zoals die van lichtmasten, etalage-en reclameverlichting.

Een hoogwaardig, transparant, duurzaam en UV bestendig laminaat beschermt het verkeersbord tegen o.a. veroudering en vervuiling door o.a. graffiti en stickers. Het bord gaat langer mee en blijft langer optimaal functioneren.

Waarom is goede retroreflectiviteit belangrijk?

Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom de keuze van de beste reflecterende folie zo belangrijk is! We zetten ze op een rijtje:

 • Koplampen staan zo afgesteld dat ze tegenliggers niet verblinden. En de evolutie van dimlichtkoplampen draagt er toe bij dat het contrast tussen licht en donker groter is en minder licht het verkeersbord bereikt.
 • Hoe ouder we worden, hoe meer licht we nodig hebben om in het donker te kunnen zien.
 • Hoe helderder een verkeersbord is, des te beter is het zichtbaar is. Zowel overdag als tijdens de nacht. In iedere weersomstandigheid. Voor zowel jonge als oude weggebruikers.
 • Verkeersborden moeten goed zichtbaar zijn vanuit verschillende invalshoeken. Denk aan borden links, rechts en boven de weg.
 • Voldoen aan de minimale foto metrische eisen, zoals gesteld in DIN 67520
 • Voor iedere observatiehoek (het blikveld van de chauffeur in combinatie met zijn afstand tot de koplampen van het voertuig dat hij bestuurt) streven naar de hoogste luminescentie waarde.  

 

DIN 67520 3B én 3A: een top combinatie!

Tabel 3B folie

Een verkeersbord met een folie die alleen voldoet aan tabel ‘3B’ is het best zichtbaar en helder op een korte leesafstand (<ca. 80 tot 100 meter).

Tabel 3A folie

Een verkeersbord met een folie die alleen voldoet aan tabel ‘3A’ is het best zichtbaar en helder op een medium tot grote leesafstand (140 meter of meer). Dit heeft weinig nut voor een SUV of een vrachtauto. Aangezien de DIN 3A folie geen eis stelt voor de korte afstand wordt een verkeersbord zeer snel donker onder de observatiehoek van dit type grotere voertuigen.

DIN 3A + 3B folie

Een verkeersbord met een folie die voldoet aan zowel tabel 3A alsook aan 3B heeft goede zichtbare eigenschappen op de korte afstand maar garandeert ook betere zichtbaarheid op afstanden van 140 meter of meer en voor alle type voertuigen. Voldens ons is het