Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door POL Heteren bv. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van POL Heteren bv.

Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van POL Heteren bv, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Een overzicht van de gebruikte cookies, hun doel en voor hoelang de cookies na eerste gebruik worden opgeslagen, treft u onder dit privacy statement aan.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om u via onze nieuwsbrief te informeren over onze producten en -diensten om deze diensten te kunnen verbeteren. Uw e-mailadres wordt alleen voor dit doeleinde gebruikt als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via een link onderaan de nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door POL Heteren bv. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wetgeving, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en POL Heteren bv.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

POL Heteren bv
Poort van Midden Gelderland rood 15
6666 LS   HETEREN
Email info@pol.nl
Telefoon: 026-4790111

Nieuwsbrief
Indien u geen informatie meer per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van POL Heteren bv. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens
POL Heteren bv zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.