Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van POL Heteren bv. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door POL Heteren bv.

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van POL Heteren bv.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van POL Heteren bv, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Een overzicht van de gebruikte cookies, hun doel en voor hoelang de cookies na eerste gebruik worden opgeslagen, treft u onder dit privacy statement aan.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de ons worden gebruikt om u via onze nieuwsbrief te informeren over onze producten en –diensten om deze diensten te kunnen verbeteren. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door POL Heteren bv. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en POL Heteren bv.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen.

Contactgegevens:

POL Heteren bv
Postbus 33
6666 ZG   HETEREN
Email:      info@pol.nl
Telefoon: 026-4790111

Nieuwsbrief
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van POL Heteren bv. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens
POL Heteren bv zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.