Samen werken aan duurzaamheid

Duurzaamheid, een belangrijk thema voor POL Heteren

Voor POL Heteren is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend. We zijn al jaren bezig met het verduurzamen van onze producten, diensten en van onze bedrijfsvoering. Dit blijkt onder andere uit onze ISO 14001:2015 certificering. Maar we zijn ook al jaren overtuigd van het nut en de noodzaak om onze CO2 uitstoot te verlagen. Trede voor trede stijgen we op de CO2-prestatieladder.

Als bedrijf doen we ook veel om bedrijven en gemeenten te helpen bij hun duurzame transitie. Zowel met de ontwikkeling van duurzame producten, zoals duurzame verkeersborden en Cradle to Cradle straatnaamborden. Maar ook door onze diensten duurzaam aan te bieden en onze processen optimaliseren zodat u als klant weet met een duurzame partner samen te werken aan een vergroening van onze maatschappij. Hieronder een aantal voorbeelden van onze duurzame inspanningen.


Het circulaire verkeersbord: POL Re-Sign® 

Een circulair Nederland in 2050! Dat is het doel van de Rijksoverheid in Nederland. Daarvoor zetten bedrijven, organisaties, consumenten en de overheid zelf verschillende stappen. POL Heteren draagt daar ook haar steentje aan bij met de introductie van het POL Re-Sign® verkeersbord.

Dit gerefurbished verkeersbord heeft een nieuwe signface en een opgeknapte rand, maar de aluminium drager heeft al eerder dienst gedaan als verkeersbord. Door een milieuvriendelijk reinigingsproces  is de oude sticker verwijderd en zo kunnen aluminium verkeersborden wel 4x 20 jaar mee. Duurzamer wordt het niet!


Stijgende duurzaamheid via onze CO2 Prestatieladder 

POL Heteren streeft al lange tijd naar verbetering in kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op 8 maart 2021 behaalden we het CO2-prestatieladder-certificaat. Als certificaathouder zijn we te vinden op de website co2-prestatieladder.nl, waar we onze initiatieven voor CO2-bewuste bedrijfsvoering delen.

Op onze speciale CO2-prestatieladder pagina staan onze relevante documenten en certificaten als onderdeel van ons programma om de CO2-uitstoot te verminderen, inclusief ons duurzaamheidsbeleid, energiemanagementprogramma's en CO2-footprint. 

We moedigen onze stakeholders aan om samen te werken aan het verminderen van CO2-uitstoot. Uiteraard staan we openn voor suggesties en feedback. We geloven erin dat al onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen een duurzame toekoms!


Verduurzaming bij POL Heteren: een zonnige toekomst 

Bij POL Heteren verduurzamen we onze bedrijfsvoering continu. We streven naar een kleine ecologische voetafdruk en een positieve bijdrage aan de maatschappij. Daarvoor voeren we verschillende acties uit in onze bedrijfsvoering. 

We zijn trots op onze investering in zonnepanelen. Het is een bewuste keuze die past bij onze visie op de toekomst. We hopen dat we met deze stap andere bedrijven te inspireren om ook te verduurzamen. 
 
De energietransitie is een maatschappelijke opgave waar we allemaal aan kunnen bijdragen. Door bewuste keuzes te maken in onze bedrijfsvoering, hebben we een positieve impact op het milieu en realiseren we een duurzamere toekomst.


NabascoSign: duurzame biobased verkeersborden 

In een steeds duurzamere wereld, zoekt ook POL Heteren naar duurzame oplossingen voor haar producten. Daarom bieden wij biobased Nabasco®Sign verkeersborden. Een duurzaam verkeersbord van hoge kwaliteit die niet ten koste gaat van biodiversiteit of negatieve invloed heeft op voedselproductie. 

NaboscoSign verkeersborden gaan tientallen jaren mee, omdat ze gemaakt zijn van een vezel versterkte biocomposiet. Bovendien voldoen de borden aan de Europese NEN-EN 12899-1 en de Nederlandse norm NEN 338:2020. Daardoor levert u niets in op de kwaliteit en duurzaamheid van het bord.


Duurzaam rijden: het elektrische wagenpark van POL Heteren

POL Heteren ambieert een reductie van 40% CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2019. Door te investeren in een elektrisch wagenpark realiseren wij een duurzamere bedrijfsvoering. Hierdoor reduceren we onze CO2-uitstoot aanzienlijk en verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen.

Ook bieden we groene stroom aan voor het opladen van de elektrische personenauto’s. Dat doen we door de elektriciteit van onze zonnepanelen te gebruiken voor het laden van de elektrische auto’s. Door deze hernieuwbare energiebron in te zetten, bewegen we richting een groenere toekomst.


Duurzame mijlpaal: Cradle to Cradle® Bronze certificaat 

Cradle to Cradle (C2C) richt zich op het hergebruik van grondstoffen zonder waardeverlies. Waar bij recycling vaak sprake is van waardeverlies, is dit bij C2C niet het geval. Het is dus ‘upcycling’ in plaats van ‘downcycling’. Bij C2C worden materialen op zo’n manier ontworpen en geproduceerd dat oneindig hergebruik mogelijk is.

Met onze C2C® gecertificeerde producten helpt POL Heteren haar opdrachtgevers bij het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord. De transitie naar een circulaire economie is in volle gang en POL Heteren neemt hierin duidelijk haar verantwoordelijkheid.