POL Heteren schouwt, adviseert en herstelt in opdracht van wegbeheerders blauwe (utilitaire) bewegwijzering en fietsbewegwijzering. Tijdens het schouwen worden deze borden gecontroleerd op de technische staat, of de verwijzingen kloppen en op noodzaak. Ook komt het voor dat complete objecten of delen ervan zijn verdwenen. Daarnaast worden de borden middels GPS ingemeten en samen met eventueel ontbrekende foto’s aan de Nationale Bewegwijzeringdienst (NBd) opgeleverd ten behoeve van het updaten van de NBd-databank.

Het nut van herschouwen bewegwijzering

Maar uw bewegwijzering blijft niet vanzelf actueel en werkend! Een inventarisatie is dus geen eenmalig project. Om uw arsenaal op orde te houden is herschouwen noodzakelijk. Wij adviseren om minimaal elke vijf jaar een herschouwing te doen. Ook is het belangrijk bijvoorbeeld 2-jaarlijks de verlichting van LichtWegWijzers (LWW’s) te controleren. 

Wij zien dat gemiddeld 60% van de LWW’s niet brandt. Daar zijn diverse redenen voor. Maar belangrijker is om dit probleem snel op te lossen, omdat de tekst van dit type bord in het donker slecht tot niet te lezen is. Daarmee veroorzaakt dit verkeerstechnisch een gevaarlijke situatie. 

Verlichte of retro-reflecterende bewegwijzering?

De verlichting repareren is zeker een mogelijkheid. Maar ook het overwegen waard om de LichtWegWijzers om te bouwen naar een HandWegWijzer (HWW) uitvoering. De kosten hiervoor zijn beperkt, omdat alleen de tekstplaten hoeven te worden vervangen door retro-reflecterende platen. Dit is sowieso een duurzamere optie; er wordt immers bespaard op elektriciteit. Maar door de hoge kwaliteit en uitstekende zichtbaarheid van de huidige generatie retro-reflecterende folie gaat het paneel vele jaren mee. De folie kent een  (aflopende) garantie van 20 jaar. 

Niet voor niets dus dat het tegenwoordig vaak gemeentebeleid is om af te stappen van LWW’s.

Tijdens het (her)schouwen adviseren wij verkeerstechnisch per locatie als een LWW kan worden omgebouwd naar een HWW.

Na een goede eerste schouw kost herschouwen minder tijd en kan dus tegen een beperkt budget worden uitgevoerd. Een verstandige keuze, die dus op termijn kosten bespaart. Doordat de resultaten worden bijgewerkt en samengevoegd blijft de database actueel.

Bredere scoop bij schouw bewegwijzering

Het schouwen hoeft overigens niet beperkt te blijven tot de eerder genoemde blauwe, utilitaire, bewegwijzering. Bedenk dat het ook zeer wenselijk is om uw voetgangers bewegwijzering, object bewegwijzering en toeristische bewegwijzering te laten schouwen. Als gastvrije gemeente is het van belang dat ook deze bewegwijzering up-to-date en in goede staat is. Ze vormt het visitekaartje van uw gemeente waarmee u uw bezoekers optimaal kunt faciliteren.

De resultaten van het (her)schouwen kunnen worden geïntegreerd in uw Beheersysteem.

In het kader van assetmanagement kan de bewegwijzering ook door ons worden gekapitaliseerd. Op basis van actuele conditie en vervangingstermijnen kan dan een jaarbudget worden gereserveerd om uw bewegwijzering in goede conditie te houden.

Topadvies voor utilitaire bewegwijzering in topconditie

Meer weten over de verschillende stappen van het op  peil brengen en houden van uw blauwe bewegwijzering? In dit artikel leest u er alles over.

Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek over hoe we u kunnen ondersteunen bij het in topconditie houden van uw utilitaire en overige bewegwijzering!