Vooraankondiging van een uitruk dankzij een uitrukbord

Een uitruk van een noodhulpvoertuig gaat vaak gepaard met de nodige chaos rond het vertrek van het voertuig. De sirene en flitslampen worden ingeschakeld en de verkeersdeelnemers ter plaatse moeten snel reageren om het PRIO voertuig voorrang te verlenen.

Politiebureaus, brandweerkazernes en ambulanceposten bevinden zich vaak centraal in hun verzorgingsgebied. Soms midden in een woonwijk, soms meer aan de rand van de bebouwing. Eigenlijk is er altijd  veel verkeer rondom de huisvesting.

Om een uitruk aan te kondigen levert POL Heteren waarschuwingsborden. Met deze zogenaamde uitrukborden worden  verkeersdeelnemers tijdig geïnformeerd over de op handen zijnde uitruk. Kruisend verkeer krijgt de kans de hulpdienst ruim baan bieden.

Er zijn verschillende soorten uitrukborden. Hoog geplaatst op een paal of bijvoorbeeld in portaalvorm naast de rijbaan. Ook voor de activering van de borden zijn er diverse mogelijkheden. Hieronder foto’s en beschrijvingen van twee recente projecten.

Uitrukbord met alternerende LED-lampen op paal

In de gemeente Roosendaal is voor de uitrit van het politiebureau aan de Nieuwstraat gekozen voor een LED-attentiebord van 80x100 cm. Dit uitrukbord is voorzien van vier alternerende knipperlampen. Deze energiezuinige LED lampen hebben een doorsnede van 10 cm en worden verzonken gemonteerd. Het bord valt extra op omdat deze is voorzien van fluorescerende retroreflecterende folie (gekenmerkt door de opvallende gele kleur). Uiteraard staat ook aangegeven waar het attentiebord voor waarschuwt: “uitruk politie”.

De paal waarop het uitrukbord is gemonteerd is zwart en voorzien van brede witte banen. Om inklimmen en vandalisme te voorkomen is een anti-klimbeugel gemonteerd. De puntige spijlen beschermen het attentiebord en de aansturingskast die achter het bord op de paal gemonteerd is.

Het uitrukbord is op afstand te activeren middels een grote knop die naast de uitgang van de garage van het politiebureau is gemonteerd. Wordt de knop ingedrukt, dan wordt er een signaal verzonden (draadloos) naar het uitrukbord. Deze gaat de ingestelde tijd knipperen.

Doordat er ter plekke geen stroom beschikbaar is, is het uitrukbord voorzien van een 50 watt solar paneel. Hiermee wordt de accu van het systeem bijgeladen.

Uitrukbord in portaal

Om de ambulances veiliger de ambulancepost aan de Aziëlaan in Alphen aan den Rijn te laten verlaten, is onlangs een uitruk portaal geplaats. 

De ambulances zijn uitgerust met een speciaal KAR-box systeem. Bij een uitruk vangt de bedienmodule in het uitrukbord het signaal van de KAR-box op. Hiermee worden de knipperlampen in het uitrukportaal geactiveerd. Deze alternerend knipperende LED lampen zijn vanaf grote afstand zeer goed zichtbaar, zodat tegemoetkomend verkeer op tijd rekening kan houden met de gevaarlijke situatie. 

Het uitrukportaal is vervaardigd uit ons eigen IND 90 aluminium klapprofiel. Geheel in de gele kleur, wat zorgt voor een grote attentiewaarde. De afsluitbare kast, waar de waarschuwingslampen en een deel van de techniek in zijn verwerkt, is aan de voorzijde voorzien van veiligheidsglas. Hierop zijn de tekst ‘uitrit ambulance’ en het algemene gevaarteken in retroreflecterende folie aangebracht. Aan de achterzijde van het portaal is een schakelkast aangebracht voor de oplaadbare accu’s. Het uitrukportaal is aangesloten op het lichtnet om deze accu’s te laden. 

 

Hoe wordt een uitrukbord gevoed?

De voeding van een uitrukbord kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij nieuwbouw is het vaak mogelijk om met een voedingskabel vanuit de bebouwing het uitrukbord aan te sturen. Als er makkelijk gegraven kan worden, is dit in bestaande situaties ook mogelijk. Ook kan er aangesloten worden op de openbare verlichting (OV). Als ’s avonds de lantarenpalen branden, wordt de accu van het systeem opgeladen middels een 230 volt lader.

Als er ter plekke niet eenvoudig aan stroom te komen is (geen OV, grote afstand tussen het gebouw en het uitrukbord, etc.), is het mogelijk om een uitrukbord te voorzien van een solar paneel. Hiermee kan de accu van het systeem worden opgeladen en is het uitrukbord altijd paraat. 

Hoe wordt een uitrukbord bediend?

De bediening van een uitrukbord kan op verschillende manieren plaatsvinden. Uitrukborden kunnen worden geactiveerd door:  

  • Bekabelde schakelaar 
  • Draadloze communicatie door zenders en ontvangers met antennes
  • Middels GSM-module (bediening op grotere afstand)
  • Autodetectie middels het KAR-box systeem voor hulpdiensten

Advies nodig of plaatsing van uitrukborden uitbesteden?

Onze Servicedienst wegbeheer is gespecialiseerd in het plaatsen van de uitrukborden en andere LED-attentieborden. Bent u ook geïnteresseerd in het verhogen van de veiligheid voor verkeersdeelnemers bij uitritten van politiebureaus, brandweerkazernes of ambulanceposten door LED-uitrukborden in te zetten? We adviseren u graag!