Voetgangersveiligheid belangrijk bij oversteken op voetgangersoversteekplaats

Veilig kunnen oversteken is belangrijk. Vaak volstaat een zebrapad alleen niet. Verblind door het licht van tegenliggers vallen voetgangers te weinig op voor naderende automobilisten. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Dit blijkt helaas pijnlijk uit het factsheet Verkeersdoden van het SWOV.

Om voetgangers de kans te bieden veilig over te steken hebben we recent een aantal voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) beveiligd in Boekel met borden met alternerende knipperlampen.

De waarschuwingsborden kunnen door de voetganger zelf worden geactiveerd middels een drukknop. Er ontstaat hiermee een bewuste interactie tussen voetganger en automobilist. De voetganger drukt op de knop en kijkt of de auto reageert door af te remmen. De chauffeur ziet de knipperlampen aangaan en weet wat er van hem/haar verwacht wordt, namelijk remmen.

Waarom een veilige voetgangersoversteekplaats met waarschuwingsborden?

Het plaatsen van waarschuwingsborden op plekken waar veel schoolgaande jeugd of winkelend publiek drukke straten moeten oversteken is zeker het overwegen waard! Bedenk dat het vele en soms ook zware verkeer in colonne achter elkaar door een onveilige straat rijdt. Helaas is het stoppen voor een zebrapad vaak eerder uitzondering dan regel. Van kwade wil is gelukkig zelden sprake. Maar het gebrek aan overzicht in combinatie met de verkeersdrukte kan zomaar  oorzaak zijn van het missen van een zebrapad / voetgangersoversteekplaats. Om de oversteekplaats beter te accentueren kunnen LED attentieborden worden aangebracht. Door de grote fluorescerende L02 borden met geïntegreerde knipperlampen is dan al op afstand zichtbaar dat je als chauffeur een zebrapad nadert.

Veilig oversteken met een LED-waarschuwingsbord met drukknop

Als een wandelaar wil oversteken, kan deze zelf het systeem activeren middels een drukknop. Aan weerszijden van de oversteekplaats gaan daarmee de alternerend knipperende LED-lampen branden. De automobilist weet nu zeker dat er iemand wil oversteken. Het zelf activeren van de knipperlampen vormt een groot voordeel ten opzichte van continu laten knipperen van waarschuwingslichten. Het incidenteel aanspringen van lampen valt op, wordt actief waargenomen, met alertheid tot gevolg. Tevens sluit dit gewenning uit.

Autonoom werkende knipperende waarschuwingsborden

Het systeem van waarschuwingsborden en de bijbehorende bediening kan worden uitgerust met een eigen stroomvoorziening dankzij zonnepanelen. De onderlinge communicatie tussen de verschillende waarschuwingsborden verloopt draadloos. Hierdoor is plaatsing eenvoudig en kan het autonoom op vrijwel iedere plek worden toegepast. In onze overzichtsfolder Veilige Oversteekplaatsen vindt u uitgebreide informatie over de verschillende voetganger beveiligingssystemen bij oversteekplaatsen / zebra’s die POL Heteren aanbiedt. 

Knipperende waarschuwingsborden kopen?

Ook veilige oversteekplaatsen creëren? Investeren in de veiligheid van de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers? Onze specialisten helpen u graag verder!